كل عناوين نوشته هاي خادمين افتخاري ستاد بازسازي

خادمين افتخاري ستاد بازسازي
[ شناسنامه ]
جمع آوري نذورات مردمي شهر خور 24/660/000 ريال در آخرين جمعه ماه ...... شنبه 95/4/12
تصاوير امام جمعه محترم و رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات... ...... شنبه 95/1/21
نذورات جمع آوري شده در محرم به ستاد بازسازي عتبات عاليات شهرستان ...... پنج شنبه 94/8/21
درب هاي حرم امام جواد (ع) و نذورات مردمي شهرستان خور ...... يكشنبه 94/1/16
5 ميليون و 370 هزار تومان نذورات مردمي شهرستان خور در اربعين حسي ...... جمعه 93/11/17
  ==>   ليست آرشيو شده ها